ავტომატისა და ყუმბარსატყორცნის შეჯვარება კორეულად მას შემდეგ, რაც მაღალი დაცვის ხარისხის მქონე ჯავშანჟილეტები და ჩაფხუტები თანამედროვე არმიების პირადი შემადგენლობის აუცილებელ ატრიბუტად იქცა, ცეცხლსასროლი იარაღის მნიშვნელოვნად დაეცა. დღეისთვის მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული ტყვიების კალიბრი ... კითხვის გაგრძელება