ჩეხების მიერ შემუშავებული საარტილერიო სისტემა ShKH vz. 77 Dana განაგრძობს მოდერნიზაციას და გვევლინება ახალ თვითმავალ საარტილერიო სისტემებად.  22 თებერვალს, კომპანიამ Excalibur Army წარმოადგინა თვითმავალი საარტილერიო სისტემის ახალი მოდიფიკაცია Dita. Dita შეიქმნა ... კითხვის გაგრძელება