ქსელში გამოჩნდა პრომოვიდეო უახლესი პოლონური ჰაერში მოლივლივე ჭურვის  Giez WARble Fly. ფაქტიურად ეს არის დრონი კამიკაძე,ხოლო მას ამ კლასის სხვა წარმომადგენლებისაგან განასხვავებს ცვლადი საბრძოლო ქობინების რაოდენობა. საჭიროების შემთხვევაში Giez WARble Fly ... კითხვის გაგრძელება