ვერმახტი (Wehrmacht, გერმანული სიტყვებისაგან შედგება Wehr - "იარაღი", "თავდაცვა, წინააღმდეგობა" და  Macht - "ძალა, სიმძლავრე; ძალაუფლება, გავლენა", "არმია-ჯარი") - ნაცისტური გერმანიის შეიარაღებული ძალები 1935-1945 წ. ისტორიულად გერმანულენოვანი ხალხი სიტყვა  "ვერმახტით" ... კითხვის გაგრძელება