1-2 ოქტომბრის გასაყარი ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან და მძიმე ღამედ დარჩბა საქართველოს ისტორიაში. 1-2 ოქტომბრის გასაყარზე დაეცა გაგრა. 1993 წლის 27 სექტემბერს ხანგრძლივი, სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ დაეცა სოხუმი. აფხაზეთის დედაქალაქის დაცემის დღეს უკვე ... კითხვის გაგრძელება